Jouw stem
voor Europa

Video afspelen

Mijn generatie is geboren in de Europese Unie, opgegroeid met de euro, opgeleid met Erasmus. We hebben nooit een muur of grens in ons Europese thuis gezien. Wij zijn de eerste generatie burgers van de Europese Unie.

Nu heeft Europa óns nodig. Ons moment is gekomen. Wij moeten het cynisch nationalisme bestrijden met idealisme. Door de wol geverfd realisme alléén is nu niet genoeg. De strijd voor het Europese ideaal heeft de kracht van een nieuwe Europese generatie — en iedereen die met ons mee wil gaan — nodig.

Een sterk, verenigd en democratisch Europa is onmisbaar voor onze toekomst. Voor het samen stoppen van de dreigende klimaatramp. Voor het terugdringen van ongelijkheid. Voor een Europese markt die werkt voor iedereen. Die agenda moet de inbreng van D66 domineren in een nieuwe, radicaal pro-Europese beweging.

Mijn naam is Felix Klos. Ik vraag jullie de kans om samen een nieuwe generatie Europese burgers in beweging te brengen. Europa heeft geen tijd meer voor business as usual. Tijd voor focus. Tijd voor échte vernieuwing.

Felix Klos

Felix Klos (Deventer, 1992) groeide op in Hilversum, waar hij het Gemeentelijk Gymnasium doorliep. Hij studeerde politicologie aan Middlebury College in de Verenigde Staten. Felix sloot zijn studie af met een onderzoek naar de theoretische grondslagen van Europese integratie. Tijdens zijn studie liep hij stage bij het Bureau Internationaal van D66 en bij Senator Bernie Sanders in Washington, D.C. Felix studeerde daarna aan de Universiteit van Oxford (Lincoln College), waar hij zich toelegde op de geschiedenis van de Europese eenwording, en schreef het boek Winston Churchill, vader van Europa (Hollands Diep, 2016) dat in de oorspronkelijke versie verscheen als Churchill’s Last Stand: The Struggle to Unite Europe (IB Tauris, 2018). Na zijn studie trad Felix in dienst van de campagne van de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton in Iowa City, Iowa. Sinds 2017 werkt hij als woordvoeder en speechschrijver van de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Felix trad met enige regelmaat op in de media als commentator op het gebied van Europese politiek. Vrije tijd besteedt hij aan muziek (jazzpiano) en voetbal (linksbuiten).

Alle rechten voorbehouden.