Verkiezingsdebat Universiteit van Amsterdam

Debat georganiseerd door Room for Discussion in de centrale hal van de faculteit Economie en Bedrijfskunde op de Universiteit van Amsterdam.

❖ Arnout Hoekstra SP
❖ Tineke Strik GroenLinks
❖ Paul Tang PvdA
❖ Felix Klos D66
❖ Anil Kumar ChristenUnie/SGP

❖ Chantal Hakbijl CDA
❖ Liesje Schreinemacher VVD
❖ Frederik Jansen FvD

Stellingen:

❖ Buitenlandbeleid van de EU
➢ “Het is noodzakelijk dat de EU een ​apart​ machtsblok vormt naast China, Rusland en de VS, in plaats van zich aan te sluiten bij een van deze drie.”

❖ Migratie
➢ “Er moet een bindende verdeelsleutel komen voor alle landen binnen de EU die bepaalt hoeveel vluchtelingen elk EU land moet opnemen en integreren.”

❖ Klimaatverandering
➢ “De EU moet het huidige klimaatbeleid verder uitbreiden met bijvoorbeeld een extra ​CO2-​heffing en een vliegbelasting, om zo op EU-niveau acties tegen klimaatverandering extra te stimuleren.”

❖ Politieke samenwerking binnen de EU
➢ “Er is in de afgelopen jaren teveel beslissingsbevoegdheid naar Brussel gegaan, waardoor de nationale soevereiniteit van landen in het gedrang is gekomen.”